Volg:

TARIEVEN

Tarieven
De tarieven zijn afhankelijk van het soort dieet (PDS, FODMAP, vermagering) en de begeleiding. Check de betreffende pagina voor de tarieven.

De betaling gebeurt cash, met QR-code via bank app of via Bancontact.


Betaling losse consultaties
Losse consultaties (enkel voor wie in begeleiding blijft na een traject) worden op het einde van de afspraak betaald en via een systeem van voorafbetaling.

Systeem van voorafbetaling: Op het einde van je afspraak betaal je telkens de volgende geplande afspraak. Wens je de begeleiding op een bepaald moment te stoppen, hoef je de laatste afspraak niets meer te betalen (die afspraak werd al op voorhand betaald).

Een gemaakte en betaalde afspraak is bindend en wordt niet terugbetaald. De voorafbetaling blijft één jaar geldig. Een afspraak mag uiteraard verzet worden, indien dit ten laatste 24u op voorhand wordt doorgegeven. Een ingepland afspraak kan slechts één keer verzet worden.


Terugbetaling mutualiteit
De meeste mutualiteiten komen terug in een deel van de consultaties, dit meestal jaarlijks. Je kan het formulier voor terugbetaling dieetadvies via jouw mutualiteit bekomen of online via de website van jouw mutualiteit downloaden.
Breng dit tijdens een afspraak mee. Zodra je aan de voorwaarden voldoet, kan ik dit formulier voor je invullen.