Volg:

TARIEVEN

Tarieven
De tarieven zijn afhankelijk van het soort dieet (vermagering, vegetarische/vegan voeding, intoleranties,…) en de begeleiding (trajecten of losse consultaties) die je verkiest. Kijk even onder gezonde voeding, vermagering of buikklachten, daar worden de tarieven er telkens bij vermeld.

Bij de losse consultaties werk ik met een systeem van voorafbetaling (zie hieronder).

Betaling trajecten
Een kort pakket/traject wordt in één keer betaald. Een traject wordt ook in één keer betaald. Indien dit voor het 6-maanden of jaartraject niet zou lukken, is er de mogelijkheid om de betaling te splitsen in resp. twee of drie betaalschijven.

Betaling losse consultaties
Losse consultaties worden steeds op het einde betaald en via een systeem van voorafbetaling. Afspraken worden cash of via app betaald (er is geen bancontact). Gelieve gepast geld mee te brengen.

Systeem van voorafbetaling: Ik werk met een systeem van voorafbetaling. Op het einde van je afspraak betaal je telkens de volgende afspraak. Op je eerste afspraak zal je dus eenmalig twee afspraken betalen.
Vervolgens betaal je voor iedere volgende afspraak/consultatie.
Wens je de begeleiding op een bepaald moment te stoppen, hoef je de laatste afspraak niets meer te betalen (die afspraak werd dan al op voorhand betaald).

Een gemaakte en betaalde afspraak is bindend en wordt niet terugbetaald. Een afspraak mag verzet worden, indien dit minstens 24u op voorhand wordt doorgegeven.

No shows en afspraken die laattijdig (<24u op voorhand) verzet worden, zullen aangerekend worden.


Terugbetaling mutualiteit
De meeste mutualiteiten komen terug in een deel van de consultaties, dit meestal jaarlijks. Je kan het formulier voor terugbetaling dieetadvies via jouw mutualiteit bekomen of online via de website van jouw mutualiteit downloaden.
Breng dit tijdens een afspraak mee. Zodra je aan de voorwaarden voldoet, kan ik dit formulier voor je aftekenen.