Volg:

TARIEVEN

Tarieven
De tarieven zijn afhankelijk van het soort dieet (vermagering, vegetarische/vegan voeding, laag FODMAP dieet, intoleranties,…) en de begeleiding (trajecten of losse consultaties). Check de pagina voor de tarieven.

De betaling gebeurt cash of met QR-code via bank app (er is geen bancontact).

 

Betaling trajecten
Een traject wordt in één keer betaald. Indien dit voor het 6-maanden of jaartraject niet zou lukken, is er de mogelijkheid om de betaling te splitsen in resp. twee of drie betaalschijven.

 

Betaling losse consultaties
Losse consultaties worden op het einde van de afspraak betaald en via een systeem van voorafbetaling.

Systeem van voorafbetaling: Op het einde van je afspraak betaal je telkens de volgende afspraak. Op je eerste afspraak zal je dus eenmalig twee afspraken betalen. Vervolgens betaal je voor iedere volgende afspraak/consultatie. Wens je de begeleiding op een bepaald moment te stoppen, hoef je de laatste afspraak niets meer te betalen (die afspraak werd al op voorhand betaald).

Een gemaakte en betaalde afspraak is bindend en wordt niet terugbetaald. De voorafbetaling blijft één jaar geldig. Een afspraak mag uiteraard verzet worden, indien dit ten laatste 24u op voorhand wordt doorgegeven.


Terugbetaling mutualiteit
De meeste mutualiteiten komen terug in een deel van de consultaties, dit meestal jaarlijks. Je kan het formulier voor terugbetaling dieetadvies via jouw mutualiteit bekomen of online via de website van jouw mutualiteit downloaden.
Breng dit tijdens een afspraak mee. Zodra je aan de voorwaarden voldoet, kan ik dit formulier voor je invullen.