Volg:

TARIEVEN

Tarieven
Intake (1u): €60
Tweede consultatie (45 min à 1u): €60
Opvolgconsultatie (15 à 30 min): €30
Heropstart consultatie (>1j): €45
Heropstart consultatie (<1j): €30
Lichaamsanalyse (bodyscan met bespreking resultaten): €30

Tarieven laag FODMAP dieet
Intake (1u): €60
Tweede consultatie, uitleg eliminatiefase (1u): €60
Opvolgconsultatie eliminatiefase (15 à 30 min): €30
Uitleg herintroductiefase (1u): €60
Opvolgconsultatie herintroductiefase (15 à 30 min): €30 (meerdere nodig)
Uitleg stabilisatiefase (15 à 30 min): €30

Betaling
De consultaties worden steeds op het einde betaald en via een systeem van voorafbetaling. Afspraken worden cash of via app betaald (er is geen bancontact). Gelieve gepast geld mee te brengen.

Systeem van voorafbetaling
Ik werk met een systeem van voorafbetaling.

Op het einde van je afspraak betaal je telkens de volgende afspraak. Op je eerste afspraak zal je dus eenmalig twee afspraken betalen.
Vervolgens betaal je voor iedere volgende afspraak/consultatie.
Wens je de begeleiding op een bepaald moment te stoppen, hoef je de laatste afspraak niets meer te betalen (die afspraak werd dan al op voorhand betaald).

Een gemaakte en betaalde afspraak is bindend en wordt niet terugbetaald. Een afspraak mag verzet worden, indien dit minstens 24u op voorhand wordt doorgegeven.

No shows en afspraken die laattijdig (<24u op voorhand) verzet worden, zullen aangerekend worden.


Terugbetaling mutualiteit
De meeste mutualiteiten komen terug in een deel van de consultaties, dit meestal jaarlijks. Je kan het formulier voor terugbetaling dieetadvies via jouw mutualiteit bekomen of online via de website van jouw mutualiteit downloaden.
Breng dit tijdens een afspraak mee. Zodra je aan de voorwaarden voldoet, kan ik dit formulier voor je aftekenen.